• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Друк
PDF

 Живи динамічно – наш коледж

фінансово-економічний!

 

 

 

 

Демократизація навчально-виховного процесу у коледжі передбачає широке застосування студентського самоврядування. Воно виховує самостійність студентів як в процесі навчання, так і у вирішенні своїх безпосередніх обов'язків в процесі самообслуговування. Від цього виграють не лише окремі студенти, а й увесь студентський колектив в цілому. Колектив, який діє на принципах самоврядування, є більш високоорганізований,  проявляється  більше його активність, результативність праці при менших зусиллях управляючих структур: кураторів груп, адміністрації коледжу.

Все це зумовлене самою суттю самоврядування, в основі якої лежить дійсне практичне втілення науки управління, коли управляючий добивається поставленого перед колективом завдання не владою, а створенням необхідних умов для самостійного виконання ними завдання без втручання в їх діяльність. Всі учасники самоуправління: і управляючий, і ті, ким управляють, знаходяться в рівних умовах співпраці, що дає можливість створити в колективі товариські відносини незалежно від посадового становища кожного, приналежності до викладачів, адміністрації чи студентів, а також  умови для реалізації педагогічного співробітництва.

 

Організація студентського самоврядування починається з визначення принципів побудови і діяльності самоврядування у коледжі та документу, на основі якого ця побудова і діяльність здійснюється. Таким документом є «Положення про студентське самоврядування у коледжі».

 

       Основні завдання, які ставить перед собою студентська  рада:

-         працювати на студентів;

-         представляти й висловлювати позицію студентів;

-         репрезентувати студентську громаду в адміністрації закладу перед викладачами;

-         захищати права й інтереси студентства;

-         допомагати студентам та вирішувати їхні проблеми;

-         інформувати студентство;

-         сприяти створенню належних умов для навчання, проживання й відпочинку студентів;

-         організовувати поза навчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок, тощо.

Метою студентського самоврядування в коледжі є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищенні якості знань, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Ця мета втілюється через повсякденну планову роботу секторів: навчально-виховного, спортивно-оздоровчого, соціально-побутового, культурно-масового секторів, прес-центру.

         Студентське самоврядування є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.

         Студентське самоврядування – це формування в студентів почуття відповідальності, вміння розв’язувати конкретні соціальні, економічні та культурно – освітні проблеми. Це репетиція перед дорослим життям, де повинен навчатися вирішувати свої проблеми кожен учасник навчально- виховного процесу.

         Виховувати в собі самостійність, лідерські якості, вміння злагоджено працювати у колективі. І саме студентське самоврядування надає такий собі поштовх до досягнення цілей.        

- Сприяння організації навчального процесу в коледжі, забезпечення контролю за навчальною дисципліною студентів, дотриманням правил внутрішнього розпорядку в коледжі та гуртожитку, формування бережливого ставлення до державного майна, державної та іншої власності.                                    -  Залученню студентів до участі у виховній роботі та суспільно-корисній праці, створення атмосфери колективізму, товариської взаємодопомоги.

- Організація допомоги невстигаючим студентам, робота кімнати самопідготовки, надання допомоги в роботі з документацією, прийняття заходів дисциплінарного впливу на осіб, що порушують дисципліну.

- Збагачення естетичного досвіду студентів, організація дозвілля молоді, проведення вечорів відпочинку, дискотек, брейн-рингів, сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень, організація екскурсій до музеїв, поїздки до театру, філармонії.

- Оформлення тематичних і святкових стіннівок, інформаційних стендів, фотовиставок, випуск студентського бюлетеня.

-  Організація спортивно-масової роботи, заходів щодо оздоровлення студентів, пропаганда фізичної культури і спорту шляхом організації лекцій, бесід, організації Днів здоров'я, залучення студентів до спортивних секцій.

-  Збереження держмайна, організація і ремонт побутових житлових приміщень, навчальних аудиторій, інвентарю, робота  волонтерських загонів, прибирання закріпленої території за навчальними групами.

-  Організація рейдів-перевірок побутових та житлових приміщень і місць загального користування в гуртожитку, вдосконалення естетичного оформлення поверхів, побутових та житлових кімнат, підведення підсумків на крашу кімнату поверху.

-  Контроль за територією навколо гуртожитку. При виникненні конфліктних ситуацій з відвідувачами - повідомляти охоронців громадського порядку, завідувача гуртожитку, заступника директора з виховної роботи.

Отже, метою студентського самоврядування в коледжі є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Це ініціативна молодь, яка прагне вносити пропозиції для реалізації талантів, інтересів та ідей студентів, це в першу чергу активні студенти, здатні об’єднати навколо себе однодумців для організації спільних справ, які

працюють під гаслом: «Живи динамічно - наш коледж фінансово- економічний». 

 

Олексій Хлистун,

голова студентської ради

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com