• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Інформація про опитування учасників освітнього процесу

Друк
PDF

 

 

Опитування є складовою внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти в коледжі та проводиться з метою вивчення думки учасників освітнього процесу і зацікавлених сторін щодо:

-         якості освітнього процесу та освітньої діяльності коледжу й використання отриманої інформації для її підвищення;

-         стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання;

-         визначення рівня задоволеності здобувачів фахової передвищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;

-         узгодження результатів діяльності коледжу з вимогами та очікуваннями стейкхолдерів;

-         отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців.

 

Організація опитувань здійснюється відповідно до Порядку проведення та організації опитування учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкхолдерів у Відокремленому структурному підрозділі «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету».

 

Опитування в коледжі поділяються на регулярні та нерегулярні.

Регулярні опитування – проводяться на постійній основі, є обов’язковими для проведення, а також є складовою моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Нерегулярні опитування проводяться за потреби, для вирішення завдань, що виникають у процесі освітньої діяльності, за рішенням адміністративної, методичної ради, циклових комісій.

 

Суб’єктами опитування є вступники, здобувачі фахової передвищої освіти, випускники, педагогічні працівники, стейкхолдери, інші зацікавлені сторони.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

lubnyfekpdaa@gmail.com