• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Продавець продовольчих та непродовольчих товарів

Друк
PDF

Навчаючись у Відокремленому структурному підрозділі «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» студенти мають можливість додатково оволодіти робітничою професією "Продавець продовольчих і непродовольчих товарів".

Загальна характеристика професії

Професія знаходить застосування у сфері обслуговування і торгівлі. Потреба в кадрах на ринку праці - постійна. Професія відноситься до найбільш розповсюджених. Робочим місцем продавця продовольчих і непродовольчих товарів є заклади торгівлі та торгівельні ринки. Знаряддя праці - функціональні засоби, робочий інструмент, пакувальний матеріал; предмет праці - покупці; мета праці - відпуск товарів.

  

Основними виробничими операціями продавця продовольчих і непродовольчих товарів є приймання товару на своє робоче місце, підготовка його до продажу, викладення товару на вітрину, обслуговування покупців (допомога у виборі товару, показ та пакування товару, підрахунок вартості відпущених товарів).

Підготовка фахівців згідно навчального плану здійснюється за відповідними напрямками теоретичного і практичного навчання та включає вивчення таких дисциплін:

№ з/п

Назви дисципліни

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

 

1.

Загально-професійна підготовка

79

12

1.1.

Інформаційні технології

27

8

1.2.

Основи правових знань

17

2

1.3.

Основи галузевої економіки і підприємництва

21

2

1.4.

Правила дорожнього руху

8

-

1.5.

Техніка пошуку роботи

6

-

2.

Професійно-теоретична підготовка

254

80

2.1.

Товарознавство продовольчих товарів

106

22

2.2.

Основи бухгалтерського обліку

20

6

2.3.

Організація та технологія торгівельних процесів

42

14

2.4.

Техніка і механізація торгівельних розрахунків

56

34

2.5

Психологія і етика ділових відносин

20

2

2.6.

Охорона праці

10

2

3.

Консультації

20

-

4.

Професійно-практична підготовка

418

-

4.1.

Навчання в майстернях

50

-

4.2.

Навчання на виробництві

160

-

4.3.

Виробнича практика

208

-

Професія продавця має середній ступінь важкості та напруженості праці. Обмежень за віком і статтю немає. Тривалість робочого дня залежить від тривалості робочого тижня та організації роботи. Можливий двозмінний графік роботи. До несприятливих факторів відносять роботу «на ногах», вимушений швидкий темп, психологічну напругу.

  

         

Вимоги до професійних якостей працівника

Продавець повинен знати: правила продажу товарів, асортимент, засоби зберігання, терміни реалізації товару, вимоги до його якості, прейскурант цін. Уміти: пропонувати і показувати товар, надавати допомогу у виборі товару , стежити за своєчасним поповненням робочого запасу товарів, володіти різними способами пакування товарів, ввічливо поводитися з покупцями.

До представників цієї професії висуваються високі вимоги до розподілу і переключення уваги, оперативного мислення, чіткості і виразності у вимові, грамотності мови.

Продавець повинен бути емоційно стійким, чесним, самодисциплінованим, витриманим, ввічливим, охайним, тактовним у спілкуванні з людьми, врівноваженим, зацікавленим у роботі.

Навчання на курсах проводять викладачі комерційної діяльності, ринкових досліджень та ціноутворення, комерційного товарознавства – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, викладачі-методисти.

Термін навчання на курсах - 5,5 місяців. По закінченню курсів слухачі отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії – продавець продовольчих та непродовольчих товарів.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

lubnyfekpdaa@gmail.com