Методична робота

Друк
PDF

  

Методична робота Лубенського фінансово – економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого – педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально – виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позаудиторної виховної роботи зі студентами.

У 2017-2018 році колектив коледжу працює над методичною проблемою: «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладачів та розвитку творчих здібностей студентів».

У навчальному закладі активно і ефективно впроваджуються сучасні інформаційно – комунікаційні освітні технології, які відповідають вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Для забезпечення ІКТ навчання викладачі створюються електронні комплекси навчально - методичного забезпечення дисциплін.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні форми роботи з метою вироблення єдиного підходу до вирішення освітніх проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково – технічної та педагогічної інформації. В коледжі проводяться педагогічні ради, методичні ради, інструктивно – методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа педагогічної майстерності, працюють циклові комісії.

 

 

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 

 

1.     Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

2.     Впровадження методичних розробок у навчально – виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

3.     Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.

4.     Проведення науково – методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки  спеціалістів, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

5.     Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально – виховний процес.

6.     Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

7.      Сприяння в організації та проведенні психолого – педагогічних, методичних семінарів тощо. 

 

         Викладачі коледжу прагнуть відкрити здатність студентів  до творчого пошуку в певній предметній галузі. У цьому напрямку варто відмітити літературні та художні конкурси (поезія, проза, драматургія, декоративно-прикладне і художнє мистецтво), предметні олімпіади (з української мови, англійської мови, математики).

 

 

Шляхом до самоосвіти і саморозвитку є участь у науково-практичних конференціях. Так, 2016 році Орошан Т.А. та Кухта К.О. взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково - практичній конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики» із доповіддю.

 Викладач Мойсеєнко В.Ю. взяла  участь у 5-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» і в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством».

 Викладач Козюпа К.М. взяв участь у 13 науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті» .

 Викладачі Бибик Ю.А. та Литвиненко С.В. разом зі студентами Касяном Кирилом та Стеценко Юлією взяли участь у першому Всеукраїнському огляді - конкурсі творчих робіт «Забуті пам’ятки історії та культури України». Студенти  нагороджені дипломами , а їх наукові керівники - подяками Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

            Заслуговує на увагу співпраця  навчального закладу з ВСП НМЦ

«Агроосвіта». Так, викладачі коледжу у 2016 - 2017 навчальному році рецензували наступні навчальні програми:

«Комерційне товарознавство» - Пономаренко В.О., «Банківські операції»  -Кочерга Т.І., «Облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» -  Семченко О.В., «Національна економіка» - Пшенична Ю.С., «Фінанси підприємства» - Джура В.В. Вони також  є рецензентами онлайн - тестів для заміру залишкових знань студентів.

Щорічно  викладачі коледжу є активними учасниками огляду-конкурсу «Педагогічні інновації»,що проводить навчально-методичний центр.  Серед 110 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2017 році наш коледж посів  26 місце. За результатами конкурсу в двох номінаціях ми маємо призові місця: 

І місце  в номінації ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС зайняли Конкіна Тетяна Миколаївна та Дзюба Світлана Миколаївна

ІІ місце в номінації СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ зайняли  Барінова Віра Іванівна та Дзюба Світлана Миколаївна

  

 ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ КОНКУРСНИХ РОБІТ УВІЙШЛИ

 РОБОТИ ТАКИХ ВИКЛАДАЧІВ :

 

Колісніченко Н.М.,

Юрченко А.С.

Кочура Л.В.

Козюпа К.М.

Крят Л.А.

Скребець І.А.,

Литвиненко С.В.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com