• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Методична робота

Друк
PDF

Методична робота Лубенського фінансово – економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого – педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально – виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позаудиторної виховної роботи зі студентами.

У 2018-2019 році колектив коледжу працює над методичною проблемою: «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладачів та розвитку творчих здібностей студентів».

У навчальному закладі активно і ефективно впроваджуються сучасні інформаційно – комунікаційні освітні технології, які відповідають вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Для забезпечення ІКТ навчання викладачі створюють електронні комплекси навчально - методичного забезпечення дисциплін.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні форми роботи з метою вироблення єдиного підходу до вирішення освітніх проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково – технічної та педагогічної інформації. В коледжі проводяться педагогічні ради, методичні ради, інструктивно – методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа педагогічної майстерності, працюють циклові комісії.

 Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1.     Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

2.     Впровадження методичних розробок у освітній процес та сприяння участі викладачів у конкурсі «Педагогічний ОСКАР».

3.     Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.

4.     Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально – виховний процес.

5.     Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

6.      Сприяння в організації та проведенні психолого – педагогічних, методичних семінарів тощо. 

 

Викладачі коледжу прагнуть відкрити здатність здобувачів вищої освіти  до творчого пошуку в певній предметній галузі. У цьому напрямку варто відмітити літературні та художні конкурси (поезія, проза, драматургія, декоративно-прикладне і художнє мистецтво), предметні олімпіади (з української мови, англійської мови, математики).

Шляхом до самоосвіти і саморозвитку є участь у науково-практичних конференціях. Так, у 2018-2019 н.р. викладачі коледжу Дзюба С. М. та Барінова В. І. взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (м. Івано-Франківськ), стаття «Втілення провідних творчих ідей В. О. Сухомлинського як передумова формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

Викладачем Бойко Л. А. розроблено план заходів щодо підтримки малого та середнього підприємництва на 2018 – 2019 рр. та методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Політекономія» та «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання. Також Бойко Л. А. взяла участь у ІІІ міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України» зі статею «Інноваційно – інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства».

Викладач  Пономаренко В. О. взяла участь у  ІІІ Міжвузівській науково-практичній конференції  на базі ХТЕІ КНТУ, стаття «Шляхи підвищення конкурентоспроможності комерційних підприємств».

Слєпцова Н. В.  – участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», доповідь на тему: «Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та сучасні реалії в Україні».

  

Педагогічні працівники коледжу представили власні здобутки на шпальтах фахових видань:

Кухта К.О. Сучасний облік виробничих запасів. Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія / за редакцією Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О.

Кухта К.О., Джура В.В. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування. Інвестиції: практика та досвід.

Заслуговує на увагу співпраця  навчального закладу з ДУ НМЦ

Щорічно  викладачі коледжу є активними учасниками огляду-конкурсу «Педагогічний ОСКАР», що проводить навчально-методичний центр.  За результатами конкурсу в двох номінаціях ми маємо призові місця: 

ІІІ місце  в номінації ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС зайняли Юрченко Аліна Сергіївна, Дзюба Світлана Миколаївна та Пожар Віталій Ігорович

ІІІ місце в номінації ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМНОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ зайняли  Литовченко Алла Георгіївна та Бибик Юрій Анатолійович

 ДО КАТАЛОГУ КРАЩИХ КОНКУРСНИХ РОБІТ УВІЙШЛИ

 РОБОТИ ТАКИХ ВИКЛАДАЧІВ :

Пшенична Ю. С.

Пономаренко В. О.

Грисюк А.О.

Кривець Ю.О.

Пожар В. І.

Кочура Л. В.

Дзюба С. М.

Мойсеєнко В. Ю.

Бойко Л. А.

Ісаєнко В. В.

Барінова В.І.

Козюпа К. М.

Слєпцова Н. В.

Больбот Н. І.

 

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com

xxxhub mytabu.net