• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Друк
PDF

 

Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є впровадження активних форм і методів навчання. Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін Слєпцова Н. В. та Кочура Л. В. провели відкрите бінарне заняття у 31 групі з навчальної практики з ІСТО та фінансового обліку на тему «Облік виробничих запасів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей».

Під час заняття педагоги продемонстрували професійну творчість та майстерність, створили належні умови для практичного застосування знань, умінь і навичок студентів, надали їм можливість побачити результативність своєї роботи, зіставляти та аналізувати програмовий матеріал з різних дисциплін. Викладачі реалізували міждисциплінарні зв’язки з облікових дисциплін, показали зв’язок даної теми з обраною професією.

Проведенню заняття передувала ретельна підготовка, під час якої викладачі врахували не тільки спорідненість тем і цілей, а й способи організації роботи на кожному етапі заняття.

Мета заняття – сформувати професійні уміння ведення обліку виробничих запасів і реєстрації господарських операцій з обліку матеріальних цінностей – була досягнута.

Проведене бінарне заняття дало можливість відчути інтеграцію між дисциплінами, жодна з яких не може існувати відокремлено від інших.

 

Світлана Литвиненко,

методист коледжу

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

Lubnуfekpdaa@gmail.com