• Навчання за освітньо-професійною програмою: "Облік і оподаткування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Фінанси, банківська справа та страхування"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

  • Навчання за освітньо-професійною програмою: "Економіка"

Останні новини

Участь у семінарі

Друк
PDF

  

07  квітня  2021  року  відбувся  Онлайн - семінар  «Мовою барв, орнаменту і крою. Український традиційний одяг, як відображення культури, традицій та історії вашого краю»  (з досвіду роботи Музею українського костюма та української писанки)   Науково- методичного центру  ВФПО.  

         Семінар проходив за участю  заступників директорів з виховної роботи, кураторів, вихователів гуртожитків, працівників музеїв та бібліотечних фондів,  керівників  та  працівників  гуртків.   

         На семінарі виступила завідувач навчально-методичного кабінету коледжу  Юлія  Пшенична  з  доповіддю   «Особливості організації гурткової роботи студентів як засобу формування всесторонньо розвиненої особистості».  

У своєму виступі вона розкрила значення національно-патріотичного виховання, основну мету художньо-ечтетичного розвитку особистості  студентів  в  процесі занять  народною творчістю, формування  їх  пізнавальної,  творчої і  соціальної компетентностей  на  прикладі  роботи студії художньо-естетичного напряму «Народна творчість», яку у коледжі очолюють викладачі спеціальних дисциплін: Богдан В.С., Кочерга Т. І., Пшенична Ю.С.

Розширення можливостей співпраці викладачів математики

Друк
PDF

  

Проблеми якості математичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у контексті реалій сьогодення обумовили пошук шляхів налагодження дистанційної взаємодії між викладачами математики фахових коледжів Полтавщини. Прикладом результативної співпраці стало проведення 26 березня 2021 року на базі ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА» у дистанційному режимі (платформа Google Meet) онлайн-засідання Обласного методичного об’єднання викладачів математики ЗФПО Полтавської області.

Голова методоб’єднання Наталія Губарь запросила до слова професора Миколу Шевнікова, Голову Ради директорів ЗФПО Полтавської області, який підкреслив актуальність проведеного заходу і важливість якісної математичної освіти в сучасному суспільстві.

До спілкування з викладачами математики долучилась методист Науково-методичного центру ВФПО Тетяна Трісунова, окресливши перспективи вдосконалення освітнього контенту, широкі можливості підвищення кваліфікації та різноманітні аспекти співпраці. Віртуальна екскурсія медіапростором Науково-методичного центру доповнила виступ методиста.

Наталія Барболіна, відповідальна за організацію та проведення ЗНО в Полтавській області, інформувала учасників засідання з питань, актуальність яких щорічно лише зростає: звісно ж, це особливості проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а також пілотний етап Міжнародного дослідження якості освіти PISA (основним напрямом вказаного дослідження у 2022 році буде математична компетентність - здатність формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних контекстах).

 

Учасники засідання мали змогу обговорити й поділитись досвідом підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО, з’ясувати важливі питання викладання математики з використанням дистанційних технологій навчання. Досвід і результативність участі здобувачів освіти в онлайн-олімпіадах презентувала Ірина Пітель (ВСП «Полтавський політехнічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»); можливості платформи Moodle в організації освітнього-процесу, у тому числі й при вивченні математичних дисциплін проаналізувала Людмила Кизь (Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); пошук шляхів для вдосконалення процесу викладання математики описала Тамара Яковенко (Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка). Власними напрацюваннями у процесі обговорення поділились представники коледжів Лубенщини: Яна Пелипань (Лубенський лісотехнічний фаховий коледж) і Світлана Дзюба (ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА»).

 

Онлайн-засідання завершилось змістовною інформацією Наталії Губарь про особливості освітнього процесу ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА» та перспективи роботи методичного об’єднання. Для учасників засідання було розроблено анкети, де кожен мав змогу висловити думку щодо актуальних питань спільної діяльності.

Підсумовуючи, хотілося б зазначити важливість проведеного заходу, адже лише спільними зусиллями, обмінюючись досвідом у творчій співпраці, можна досягнути якісного рівня математичної освіти.

 

Світлана Дзюба,

викладач математики

Безпека дітей у цифровому просторі

Друк
PDF

 Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив соціальних мереж в інтернеті. Для підвищення обізнаності вчителів, керівників закладів освіти, батьків та їхніх дітей МОН розробило рекомендації bit.ly/2PjZKiU для проведення додаткових профілактичних заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків.

Цифрове середовище, зокрема інтернет, сьогодні є не лише важливим джерелом інформації, але й способом комунікації, який нівелює перепони для спілкування. Через глобальний вплив COVID-19 діти проводять дедалі більше часу в інтернеті.
Право дитини на безпеку та захист є базовим та поширюється на її життєдіяльність як онлайн, так і офлайн. Окрім того, не кожна дитина в Україні володіє достатнім рівнем знань щодо ризиків у цифровому середовищі та навичками безпечної поведінки в цифровому просторі. Діти мають право здобувати знання та підтримку у використанні цифрового середовища. Надавати таку підтримку є спільною відповідальністю батьків, педагогічних працівників, суспільства загалом. Залучення батьків до освітнього процесу, налагодження ефективних партнерських відносин сприятиме не лише ефективному досягненню результатів навчання, а й формуванню безпечного освітнього та родинного середовища для дитини.
Невід’ємною складовою цього процесу є організація профілактичних заходів. Найбільшої уваги щодо профілактики потребують підлітки (12-17 років), оскільки це етап активного формування самооцінки, інтересів, моральних уявлень, соціальних установок та потреби в спілкуванні з однолітками.
Докладніше: bit.ly/2Om5aJV

Олімпіада "На урок"

Друк
PDF

 

Студенти 11, 12 груп взяли активну участь у VIII Всеукраїнській інтернет – олімпіаді з англійської мови «На Урок» (Зима 2021) та отримали електронні сертифікати про участь. Викладач іноземної мови Кривець Юлія Олександрівна отримала подяку від освітнього проекту «На Урок» та свідоцтво про підготовку переможців.

  

Дипломoм  III ступеня переможця VIII Всеукраїнської інтернет – олімпіади з англійської мови «На Урок» (Зима 2021) нагороджені: студентка 12 групи Супруненко Юлія та студентка 11 групи Шевченко Альона.

Дипломом II ступеня переможця VIII Всеукраїнської інтернет- олімпіади з англійської мови «На Урок» нагороджені: Аспіотіс Денис (11 гр.), Гирович Артем (11 гр.), Джура Юлія (12 гр.), Зозуля Валентина (11 гр.), Іващенко Єлизавета (11 гр.), Лисенко Марічка (12 гр.), Шевелінда Віктор (12 гр.).

Співпраця з роботодавцями – перший крок до дуальної форми здобуття освіти

Друк
PDF

  

Конкурентоспроможність будь-якої держави на ринку праці залежить від рівня професійної підготовки трудових ресурсів. Однією з провідних форм у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає дуальна форма здобуття освіти. Основне завдання упровадження її елементів – усунути  недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх спеціалістів, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищити якість підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням вимог роботодавців в умовах розвитку сучасного бізнесу. Як відбувається співпраця закладів освіти та підприємницьких структур, якими є права та обов’язки кожної зі сторін – викладено у Положенні про дуальну форму здобуття освіти, яке набуло чинності 06.03.2020р. Дуальна система сприяє більшій інтеграції  у сфері  освіти, науки та бізнесу.

ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА» постійно  підтримує зв'язок з виробництвом, зокрема, – це співпраця з роботодавцями. Особливо важливого значення вона набуває під час практичної підготовки майбутніх фахівців. Прикладом цього у коледжі є навчальна практика з дисципліни «Комерційна діяльність» студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка тривала з 22 лютого до 15 березня. Базами для проходження практики є продовольчі і непродовольчі магазини  м.Лубен. При цьому укладається двосторонній договір про співпрацю, а за студентами закріплюються керівники практики від коледжу і  від підприємства.

Метою практики є – вивчення основних правил торгівельного обслуговування населення та особливостей експлуатації торгово-технологічного обладнання. За період навчальної практики студенти вивчають будову та основні експлуатаційні характеристиками РРО; знайомляться з обладнанням для зчитування штрихового коду та порядком технічного обслуговування РРО; досліджують товарний асортимент та вимоги до якості продовольчих та непродовольчих товарів; беруть участь у процесі приймання товарів спільно з матеріально-відповідальними особами; перевіряють ціни на товари, що надійшли; допомагають в реалізації рекламної політики магазину;  дотримуючись правил професійної етики, що відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики продавця.

  

Після закінчення практики студенти захищають індивідуальний звіт, у якому висвітлюють перелік всіх видів роботи;  обґрунтовують висновки та дають  свої  пропозиції  згідно програми практики.

 

Дякуємо керівникам підприємницьких структур за співпрацю з навчальним закладом та створення належних умов для організації практичного навчання студентів.

Юлія Пшенична, Вікторія Пономаренко, викладачі коледжу

Професійна Зустріч

Друк
PDF

  

У ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА» відбулась зустріч групи викладачів та фахівців Полтавського державного аграрного університету зі студентами коледжу.                 

Науково-педагогічні працівники університету зустрілися зі студентами випускних груп, провели для них цікаві майстер-класи. А народний фольклорний ансамбль «Маланка» на чолі з керівником Юлією Глущенко продемонстрували свої таланти та подарували позитивний настрій.

Студентам розповіли про правила вступу до ПДАУ у 2021 році, особливості освітнього процесу, новітні досягнення університету та перспективи подальшого працевлаштування.

  

Зокрема, зауважено, що для здобувачів вищої освіти створено оптимальні можливості для науково-дослідної роботи, занять спортом і художньою самодіяльністю.

Сьогодні бути освіченим – це не лише модно, престижно, важливо, це обов’язкова складова успіху, адже робота, професія, спеціальність є важливою частиною нашого повноцінного та щасливого життя.

Крім того, відбувся цікавий і корисний обмін досвідом з питань роботи ради студентського самоврядування університету на чолі з Сергієм Шабельником та представниками студентської ради коледжу. Винесли ряд пропозицій щодо подальшої роботи у майбутніх проєктах наших закладів.

Проведення профорієнтаційної роботи підвищує обізнаність випускників з питань подальшого навчання та працевлаштування, дозволяє бути мобільними на ринку праці.

      

Каміла Чернишова, голова студентської ради коледжу.

Всеукраїнський літературний онлайн-марафон, присвячений пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря!»

Друк
PDF

 

Тарас Шевченко для України і в Україні житиме вічно. Він сьогодні, як ніколи, органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно у  вільній державі. Цьогоріч увесь український народ відзначає 207-річницю від дня народження генія пера і пензля, пророка українського народу, великого Кобзаря.

Шевченкове життя – символ тернистого шляху боротьби за свободу. Воно постало  перед українцями живим прикладом того, як можна крок за кроком звільнятися з полону пригніченості, зневіри, комплексу меншовартості і національної депресії. Минають роки, століття, а гострота і сила  Шевченкового слова живе. Дух свободи, людської гідності через віки випробувань, приходить до українців і додає їм упевненості у власному самоствердженні. 

  

Без його імені не можна уявити нашої літератури, нашої культури, нашої країни. Його творчість невмируща. Життя Кобзаря можна вважати справжнім подвигом у мистецтві, бо він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, та відкрив перед ними шлях у майбутнє. З плином часу все більше переконуєшся, що поезії нашого Кобзаря — то одкровення, які він висловив на адресу минулих, сучасних і прийдешніх поколінь українців.

Протягом 9-10 березня 2021 року проводився Всеукраїнський літературний онлайн-марафон, присвячений пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря!», до якого долучився і наш навчальний заклад.  Коледж представила студентка 12 групи Супруненко Юлія, яка декламувала вірш «Муза», написаний Тарасом Григоровичем у лютому 1858 року.

Творчість генія об’єднала цілу країну та залучила усіх людей до однієї справи – пам’ятати та цінувати рідну Батьківщину, поважати наше минуле та будувати краще майбутнє.

До 150-річяя від дня народження Лесі Українки

Друк
PDF

 

"Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать. І, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать", - ці поетичні рядки не просто метафора, а пронизлива сповідь, непорушне кредо короткого, але яскравого, мов зірковий спалах, життя видатної української письменниці Лесі Українки.

З нагоди відзначення у 2021 році 150-річчя від дня народження славетної української письменниці, перекладачки, громадської діячки у ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА» проведено ряд заходів. На виховній годині, що мала назву: "Леся Українка - людина, народжена Україною" студенти ІІ курсу мали можливість згадати цікаві факти життя і творчості поетеси, а здобувачі освіти І курсу переглянули відеофільм "Життя і творчість Лесі Українки".

 Відомо, що вірші поетеси покладені на музику, тож було проведено відеознайомство з піснями на слова Лесі Українки: "Крізь біль розлук у радість стріч". Велике зацікавлення у студентів викликала віртуальна екскурсія "Місцями життя Лесі Українки".

    

У творчому доробку поетеса має чудову інтимну лірику, присвячену коханому Сергію Мержинському. На тематичному вечорі "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти" із захопленням студенти читали ці поезії. Підсумували  захід переглядом фільму "Іду до тебе" (про любов поетеси до Сергія Мержинського).

Небайдужі й талановиті працювали над створенням студентських презентацій "Лесина творчість", в яких показали багатогранність творчого таланту письменниці. Поезія Лесі Українки актуальна завжди та приваблює сучасну молодь, тож до поетичного флешмобу "Ні! Я жива, я буду вічно жити!" охоче долучилися студенти та викладачі коледжу. Відомі вірші поетеси зазвучали по-новому та для кожного читця по-особливому.

Леся Українка одна з найвизначніших постатей в історії національної  української культури. Її творчість безцінна, в ній є глибина, міць, сила, неабиякий творчий політ та менталітет українського народу.

День Героїв Небесної Сотні

Друк
PDF

 20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року " Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". Цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Більшість із них віддали своє життя під час подій Революції Гідності, інші загинули пізніше- у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України.
У читальній залі відбулася година-реквієм під назвою   "Небесна Сотня- то в серцях вогонь", підготовлена працівниками бібліотеки коледжу та фахівцями Лубенської публічної бібліотеки ім. В. К. Малика.

  


Сьогодні, в умовах війни на сході України, маємо частіше згадувати доленосні події, які стали символом боротьби за свободу та гідність. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом Свободи.
Герої Небесної Сотні-уособлення людської, громадянської та національної відваги й самовідданості. Ними стали 107 загиблих.
Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму і героїзму. Він укотре підтвердив про те, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайшлися герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього незалежної демократичної України. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб.
   Революція Гідності засвідчила: українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати, як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет.
   Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України на Сході, утверджуючи право людини на вільне життя. Українці вибороли право на демократичний європейський розвиток держави і готові боротися за нього та очищення від тоталітарного

Міжнародний день рідної мови

Друк
PDF

 

Ти постаєш в ясній обнові, 

Як пісня, линеш, рідне слово, 

ти наше диво калинове, 

кохана материнська мово!

  

Мова – це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова – найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління.

  

Сьогодні, 21 лютого, -  Міжнародний день рідної мови - одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Згідно зі статтею 10 Конституції України «Державною мовою в Україні є українська мова». Але в Україні є також і мови, які знаходяться на межі зникнення: зокрема, діалекти ромської мови, кримчацька, урумська мови, а також галицький діалект караїмської мови.

Студенти ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАА» відвідали виховну годину, на якій дізнались історію свята, походження, розвиток мови та її діалектних форм.

Вітаю вас, дорогі друзі, з Міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я Рідної мови!

Полтавська обл., м. Лубни,

вул. Я. Мудрого, 23/1

 

 

(05361) 77-535 - директор
(05361) 72-600 - приймальня
(05361) 72-605 - бухгалтерія
(05361) 71-870 - гуртожиток

 

lubnyfekpdaa@gmail.com