Бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Друк

 

Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є впровадження активних форм і методів навчання. Викладачі циклової комісії обліково-фінансових дисциплін Слєпцова Н. В. та Кочура Л. В. провели відкрите бінарне заняття у 31 групі з навчальної практики з ІСТО та фінансового обліку на тему «Облік виробничих запасів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей».

Під час заняття педагоги продемонстрували професійну творчість та майстерність, створили належні умови для практичного застосування знань, умінь і навичок студентів, надали їм можливість побачити результативність своєї роботи, зіставляти та аналізувати програмовий матеріал з різних дисциплін. Викладачі реалізували міждисциплінарні зв’язки з облікових дисциплін, показали зв’язок даної теми з обраною професією.

Проведенню заняття передувала ретельна підготовка, під час якої викладачі врахували не тільки спорідненість тем і цілей, а й способи організації роботи на кожному етапі заняття.

Мета заняття – сформувати професійні уміння ведення обліку виробничих запасів і реєстрації господарських операцій з обліку матеріальних цінностей – була досягнута.

Проведене бінарне заняття дало можливість відчути інтеграцію між дисциплінами, жодна з яких не може існувати відокремлено від інших.

 

Світлана Литвиненко,

методист коледжу