Участь викладачів у XІІІ Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

Друк

 

Сучасне прогресивне сьогодення вимагає від персоналу різних підприємств, установ і організацій удосконалення та змін професійних навиків. Саме тому, викладачі комісії обліково-фінансових дисциплін Джура В.В. та Кухта К.О. взяли участь у XІІІ Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації, захід відбувся у Київському національному торговельно-економічному університеті 12 листопада 2020 року в дистанційному форматі.

 

  

Відкрив бізнес-форум, ректор університету

 

 

Мазаракі Анатолій Антонович, який підкреслив, що інноваційний розвиток можливий лише завдяки поєднанню зусиль науки, освіти і бізнесу, а використання інновацій є ключовим чинником ефективності українського бізнесу.

Кінах Анатолій Кирилович, президент Українського союзу промисловців і підприємців, присвятив свою доповідь пріоритетним заходам 2020 року, щодо розвитку підприємництва в Україні.

Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

 

  

 

Чижевський Борис Григорович окреслив особливості та проблеми інноваційного розвитку України.

Найактуальніші питання були висвітлені в промові професора кафедри менеджменту КНТЕУ П’ятницької Галини Тезіївни «COVID-криза: можливості vs відклики для інноваційних змін».

Перший віцепрезидент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України 

Биковець Вячеслав Михайлович – традиційний учасник бізнес-форуму, у своїй доповіді порушив проблемні питання бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань у системі підтримки і розвитку інноваційного підприємництва в Україні.

Директор з питань розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Цьвок Данило Романович обґрунтував  своє бачення інноваційної діяльності в аспекті світової інтеграції.

Гетьман Матвій Валерійович, директор ТОВ «ГЕТЬМАН БРАЗЕРС ГРУП», поділився з учасниками бізнес-форуму цінним власним досвідом практичної реалізації інноваційного проєкту на прикладі Київського енергетичного кластеру.

Учасники також заслухали доповіді партнерів форуму: завідувача відділом моніторингу інноваційної діяльності Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Кваши Тетяни Костянтинівни, президента Інституту незалежних експертів Косовець Галини Миколаївни, професора Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Цибульова Павла Миколайовича, патентного повіреного України Зуєвої Олени Миколаївни, професора Київського університету імені Бориса Грінченка Краус Наталії Миколаївни.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія Володимирівна як модератор заходу наголосила на необхідності доопрацювання резолюції бізнес-форуму для направлення у відповідні органи влади.

Традиційно у бізнес-форумі взяли участь та опублікували тези представники Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, наукової, академічної та бізнес-спільноти (загалом 130 учасників).

К.О.Кухта

Методист коледжу